Kontakt

Sanda skola
623 79 Klintehamn

Tfn lärarrum: 070-447 78 42

Tfn fritids: 070-447 78 69

Rektor: Jessica Nilsson
Tfn 0498-20 48 83
E-post: jessica.nilsson@edu.gotland.se

Bitr rektor: Minnah Storm
Tfn 0498-26 34 36
E-post: minnah.storm@edu.gotland.se

Skoladministratör: Kiki Christina Svartgren
Tfn 0498-20 48 60
E-post: christina.svartgren@edu.gotland.se

Skolsköterska: Annika Pettersson, 070-447 69 53
E-post: annika.pettersson@edu.gotland.se

Skolpsykolog: Lina Bergstrand, 070-083 21 84
E-post: lina.bergstrand@edu.gotland.se

Skolkurator: Marie Hagberg, 070-083 22 58
E-post: marie.hagberg@edu.gotland.se

Vaktmästare: Stig Fröström, 070-447 75 73
E-post:  stig.frostrom@edu.gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Sanda skola

Sanda skola  omfattar grundskola F-3 och skolbarnomsorg. Antal elever på Sanda skola är för närvarande 66.

 

Sanda skola ligger centralt belägen i fin miljö nära naturen. Genom glädje och lust att lära skapas trygghet och en bred kunskapsbas. Det är viktigt för oss på skolan att ge goda möjligheter för elevernas språkutveckling och att eleverna utvecklar social kompetens och samarbetsförmåga så att respekt och arbetsro råder. Vi arbetar för att alla elever ska uppnå kunskapsmålen

I vår fina matsal, som vi kallar Bistro Lugnet, äter vi tillsammans varje dag, här serveras minst en huvudrätt varav den ena är vegetarisk, det finns också salladsbuffé att välja härliga grönsaker ur.

Maten levereras från Klinteskolans kök.

Fritids har sina lokaler på skolans nedervåning. Vi har en stor skolgård och egen gymnastiksal med omklädningsrum och bastu.

Bredvid vår skola har vi Sanda förskola för barn 1 till 5 år.