Kontakt

Sanda skola
623 79 Klintehamn

Tfn lärarrum: 070-447 78 42

Tfn fritids: 070-447 78 69

Rektor: Jessica Nilsson
Tfn 0498-20 48 83
E-post: jessica.nilsson@edu.gotland.se

Bitr rektor: Minnah Storm
Tfn 0498-26 34 36
E-post: minnah.storm@edu.gotland.se

Skoladministratör: Kiki Christina Svartgren
Tfn 0498-20 48 60
E-post: christina.svartgren@edu.gotland.se

Skolsköterska: Annika Pettersson, 070-447 69 53
E-post: annika.pettersson@edu.gotland.se

Skolpsykolog: Lina Bergstrand, 070-083 21 84
E-post: lina.bergstrand@edu.gotland.se

Skolkurator: Marie Hagberg, 070-083 22 58
E-post: marie.hagberg@edu.gotland.se

Vaktmästare: Stig Fröström, 070-447 75 73
E-post:  stig.frostrom@edu.gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi i Sanda skola

Alla årskurser har ett föräldramöte per termin. Detta skall vara ett forum där föräldrar och lärare tillsammans utvecklar skolan.

Alla årskurser har regelbundna utvecklingssamtal med barnet och dess föräldrar. Varje elev har en individuell utvecklingsplan (IUP).
Vi har ett fungerande elevråd som föregås av klassråd.

Bokbussen besöker skolan flera gånger per termin och vi besöker kommunbiblioteken. Vi lånar boklådor och olika teman från bibliotekscentralen.

Vi planerar och genomför temarbeten över klassgränserna ofta förenat med fadderverksamhet.