Kontakt

Besöksadress:
Prästgården, Eskelhem

Rektor
Annika Jakobsson
Telefon: 0498 - 20 48 26
E-post: annika.jakobsson02@edu.gotland.se

Intendent/skoladministratör
Monica Kraft
Telefon: 0498 - 20 48 25
E-post: monica.kraft@edu.gotland.se

Skoladministratör
Pija Söderlind
Telefon: 0498 - 20 48 57
E-post: pija.soderlind@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Eskelhem skola


Läsåret 2022/23 har skolan 41 elever uppdelade i förskoleklassen , 1:an och 2-3:an. Dessutom har vi en förskola som är belägen på samma fastighet.

Vi har en fantastiskt skolgård med mycket skog och stora gräsytor. Vi har eget tillagningskök där Liselott Bodén jobbar. I skolan arbetar för närvarande åtta vuxna inkl. kokerska. 

Skolans historia

Eskelhem fick sin första sockenskola 1841. År 1872 revs den gamla skolan, som då hade byggts ut och även renoverats ett antal gånger och ett nytt skolhus, den nuvarande ”Lillskolan” byggdes och invigdes vid årsskiftet 1872-73. Vid den tiden fanns det i Eskelhem 110 barn som skulle få sin undervisning i skolan. Alla fick då gå i samma klass för det fanns bara en lärare. Under två och ett halvt års tid från 1845 fick Toftabarnen gå i Eskelhems skola tills de vid årsskiftet 1847-48 fick en egen folkskola.

På 1960-talet lades Tofta skola ner och sedan dess är Eskelhem-Tofta ett och samma upptagningsområde.

Hösten 1981 hade skolan återigen blivit för trång och i stället för att skicka elever till någon annan skola så fick Eskelhem ett  skolhus till, den byggnad som vi i dagligt tal kallar för ”Storskolan”.

Hösten 1996 kom så det tredje skolhuset och med det också två nya verksamheter, nämligen fritidshem och förskoleklass. Numer finns förskoleklass i "Lillskolan" tillsammans med 1-3:an. Till år 2017 flyttade även förskolan in i huset bredvid skolan, som tidigare haft sin verksamhet i bygdegården.