Kontakt

Besöksadress:
Prästgården, Eskelhem

Rektor
Annika Jakobsson
Telefon: 0498 - 20 48 26
E-post: annika.jakobsson02@edu.gotland.se

Intendent/skoladministratör
Monica Kraft
Telefon: 0498 - 20 48 25
E-post: monica.kraft@edu.gotland.se

Skoladministratör
Pija Söderlind
Telefon: 0498 - 20 48 57
E-post: pija.soderlind@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi i Eskelhem skola

På Eskelhem skola arbetar eleverna med olika digitala verktyg som en självklar del av undervisningen, vilket också läroplanen är tydlig med att vi måste göra. De digitala verktygen är lika viktiga som t ex papper, pennor, kritor och annat pedagogiskt material. Eleverna använder också iPads i undervisningen, alla elever har tillgång till var sin. iPaden är ett bra pedagogiskt verktyg eftersom eleverna använder den för att skriva, fotografera, filma, dokumentera och lära med hjälp av olika appar.

Under fyra dagar varje termin flyttar skolan ut undervisningen till vår skolskog. Eleverna delas in i tvärgrupper och jobbar med olika teman. En grupp lagar mat till allihop över öppen eld.