Kontakt

Post/besöksadress:
​Klinte förskola
Garvaregatan 22
623 77 Klintehamn

Telefon till avdelningarna:
Ugglan 0737-65 82 13
Bläcku 0737-65 85 30
Sparven 0737-65 86 83
Tornfalken 0700-83 07 00
Staren 0737-65 86 17

Rektor:
Lotta Rehn
Tfn: 0498 - 20 41 31
E-post: lotta.rehn@gotland.se

Biträdande rektorer
Jessica Passvik
Tfn: 0498 - 26 94 36
E-post: jessica.passvik@gotland.se

Johanna Klintberg
Tfn: 0498 - 20 43 95
E-post: johanna.klintberg@gotland.se

Skoladministratör:
Tove Jacobsson
Tfn: 0498-20 48 44
E-post: tove.jacobsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på Klinte förskola

Om Klinte förskola

Klinte förskola är en förskola som startade 1970 och ligger i centrala Klintehamn med både närhet till hav, skog, skola åk F -9 samt bibliotek. 

Förskolan har ca 90 barn fördelade på fem avdelningar, Sparven och Bläcku med barn 1-3 år, Ugglan och Tornfalken med barn 3-5 år samt Staren med barn 4-5 år.

 

En dag på förskola

 • 6.00 Förskolan öppnar på avdelning Sparven.
 • Från 06.30 serveras frukost  till de barn som kommer innan kl. 07.00.
 • 07.30 går vi till respektive avdelning. 
 • 9.30-11.00 Samling, planerade aktiviteter och utevistelse
 • 11.15 Lunch
 • 12.00 Vila
 • 13.00 Aktiviteter och fri lek både ute och inne
 • 14.30 Mellanmål
 • 15.00 Fri lek både ute och inne
 • 16.30 Barn och personal som är kvar på förskolan samlas ute eller på avdelning Ugglan.
 • 17:45 Förskolan stänger

   

Föräldrasamverkan

Du som förälder har möjlighet att påverka och vara delaktig i vår verksamhet. Personalen är alltid positiv till att få återkoppling för att utvecklas och förbättra verksamheten. Prata med personalen på förskolan eller kontakta rektor/biträdande rektor.

Kompetensutveckling för pedagogerna

På förskolan har vi fyra dagar/år då det är kompetensutveckling för pedagogerna, "KUT-dagar".

En gång i månaden har pedagogerna arbetsplatsträff, "APT" från kl. 16.00.

Vi pedagoger får vid dessa tillfällen möjlighet att lära oss nya saker som utvecklar vår verksamhet och utvärdera det som varit samt planera upp det som kommer. Allt detta för att ert barn och ni ska få uppleva en så professionell verksamhet som möjligt.

Har ni inte möjlighet att lösa er barnomsorg dessa dagar och eftermiddagar så kontakta rektor Lotta Rehn tel: 0498-204131 senast två veckor innan gällande dag.