Kontakt

Sanda skola
623 79 Klintehamn

Tfn lärarrum: 070-447 78 42

Tfn fritids: 070-447 78 69

Rektor: Jessica Nilsson
Tfn 0498-20 48 83
E-post: jessica.nilsson@edu.gotland.se

Bitr rektor: Minnah Storm
Tfn 0498-26 34 36
E-post: minnah.storm@edu.gotland.se

Skoladministratör: Kiki Christina Svartgren
Tfn 0498-20 48 60
E-post: christina.svartgren@edu.gotland.se

Skolsköterska: Annika Pettersson, 070-447 69 53
E-post: annika.pettersson@edu.gotland.se

Skolpsykolog: Lina Bergstrand, 070-083 21 84
E-post: lina.bergstrand@edu.gotland.se

Skolkurator: Marie Hagberg, 070-083 22 58
E-post: marie.hagberg@edu.gotland.se

Vaktmästare: Stig Fröström, 070-447 75 73
E-post:  stig.frostrom@edu.gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkomna till Sanda skola - en skola för alla

Genom glädje och lust att lära skapar vi trygghet och en bred kunskapsbas.

Sanda skola  omfattar grundskola F-3 och skolbarnomsorg.

Sanda skola ger goda möjligheter för elevernas språkutveckling där vårt motto är: 

Språket är en källa till glädje genom hela livet.

Vi ger eleverna möjlighet att utvecklar social kompetens och samarbetsförmåga så att respekt och arbetsro råder. Vi uppmanar elever att själva söka sig fram till kunskap och vara aktiva inlärare. Stor vikt läggs vid att barnen är kreativa genom att arbeta med kunskaper i form av skapande på olika sätt t. ex. med bild, musik, rörelse och dramatiseringar.

Alla våra vårdnadshavare är en viktig kunskapsresurs i skolarbetet där alla kan bidra med erfarenhet från såväl yrkesliv som fritid. 

 

Antalet elever på Sanda skola är för närvarande 66.

 

Hitta direkt