Kontakt

Postadress:
Stånga skola
Box 119
623 60 Stånga

Besöksadress:
Skolan Stånga

Tfn:
073-765 82 22, 070-788 82 42 fritidshem
073-765 83 32 skola

Rektor:
Emma Jansson
tfn: 073-765 85 81
E-post: emma.jansson02@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stånga skola F-6 – med värme och gemenskap som grund för nya kunskaper

Skolan omfattar
Förskoleklass till grundskola år 6 och fritidshem

Antal barn/elever
102

Upptagningsområde
Stånga, Burs, Linde, Lojsta
Eleverna i årskurs 7-9 går vidare till Högbyskolan. 

Om skolan
Stånga skola verkar för ett livslångt lärande i en miljö som präglas av trygghet, glädje och gemenskap. Alla som arbetar i Stånga ser alla elever som allas ansvar. Alla elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi har höga förväntningar på eleverna och ger dem förutsättningar för att lyckas genom strukturerad undervisningsmiljö med tydligt mål och syfte samt aktivt stöd från lärare och fritidspersonal.

Elevernas inflytande och medverkan värdesätts högt liksom att utveckla kreativitet, företagsamhet, miljömedvetenhet och känsla för hembygdens kultur och natur. I skolans närhet finns många natur- och kulturhistoriska platser. Bl.a natur- och kulturstigen längs Strömmaån och det vackra Stabbgardsänget. 

Fritids har planerad rastverksamhet och skolgården är stor med möjlighet till många olika aktiviteter. 2021 vann fritids regionens förnyelsepris. De flesta elever går på fritids och många stannar även kvar på mellanstadiet. Fritids har anlagt två ”uteklassrum” med lägerplats i närområdet. I närområdet finns även bowlinghall, tennisbanor och Malmen. 

Eleverna har idrott och slöjd i Garda skola. Moderna språk och hemkunskap läses under årskurs 6 på Högbyskolan. Skolan har ett eget tillagningskök.

Stånga skola är en partnerskola till universitetet Campus Gotland och tar emot 

 

 

Köket

Marita arbetar i köket. Vill ni kontakta henne så ring. 0498- 48 25 39

Vi följer den rekommenderade matsedeln.