Kontakt

Postadress:
Stånga skola
Box 119
623 60 Stånga

Besöksadress:
Skolan Stånga

Tfn:
073-765 82 22, 070-788 82 42 fritidshem
073-765 83 32 skola

Rektor:
Emma Jansson
tfn: 073-765 85 81
E-post: emma.jansson02@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Skolan har ett väl utvecklat arbete med elevernas inflytande och medverkan. I Stånga skola sätter man stort värde på att utveckla sin kreativitet. Våran fysiska, psykiska och sociala hälsa  står i fokus för skolans arbete.

Eftersom vi tror på att "människan lär med alla sinnen" har vi en pedagogik inriktad på ett undersökande arbetssätt.

Möjligheterna är stora då det i skolans närhet finns rikt med natur- och kulturhistoriska platser, bland annat natur/kulturstigen längs Strömmaån och det vackra Stabbgardsänget. Skolan har anlagt två "uteklassrum" med lägerplats i skolans närområde.