Kontakt

Postadress:
Stånga skola
Box 119
623 60 Stånga

Besöksadress:
Skolan Stånga

Tfn:
073-765 82 22, 070-788 82 42 fritidshem
0498 - 48 28 43, 073-765 83 32 skola

Rektor:
Emma Jansson
tfn: 073-765 85 81
E-post: emma.jansson02@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klasserna vid Stånga skola

Höstterminen 2019

Förskoleklass Lena Falke

År 1 Mona Engström, Hanna Ekström

År 2 Annika Fritzon Nyström

År 3 Tina Anthin

År 4 Ia Olofsson

År 5 Sara Snöbohm

År 6 Therese Olofsson


Slöjd: Dag Ramberg
Idrott/Resurs: Susanne Karlsson
Sva: Katarina Tingström
Specialpedagog: Viktoria Genstrand