Kontakt

Postadress:
Stånga skola
Box 119
623 60 Stånga

Besöksadress:
Skolan Stånga

Tfn:
073-765 82 22, 070-788 82 42 fritidshem
0498 - 48 28 43, 073-765 83 32 skola

Rektor:
Emma Jansson
tfn: 073-765 85 81
E-post: emma.jansson02@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fritids Stånga



Stånga fritids finns på övervåningen på Stånga skola.
Våra lokaler är bra och ändamålsenliga med flera små rum för olika sorters lek.

Vi jobbar med olika teman som löper över en längre tid t.ex olika tekniker att använda färg.
Ett par gånger i månaden försöker vi att vara ute vid våra uppbyggda uteplatser i vår närmiljö.

Vi som arbetar  här är Cecilia, Tom, Andreas och Kalle

Vi har öppet:
Måndag-fredag 6.30-18.00

Frukost 6.45-7.15
Mellanmål 14.30-15.00
Frukt ca 16.45
Vid lov serverar vi lunch i samråd med skolköket