Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fritids StångaStånga fritids har sin hemvistelse samt delar av sin verksamhet på övervåningen i skolans lokaler, men undervisning sker även över hela skolgården. Vi kan därmed erbjuda en stor variation av miljöutbyte för eleverna i verksamheten.
 
Vi har eleven och relationer i fokus, där vi arbetar med att stärka och utmana dem för att våga pröva nya saker utifrån Lgr-22.  I vår verksamhet har vi inslag av digitalisering, skapande, rörelse samt gruppstärkande aktiviteter för att främja den sociala förmågan.
 
Vi går kontinuerligt till skogen som vi har i vårt närområde, där erbjuder vi ett miljöombyte som främjar lek, kreativitet samt att vi tränar på allemansrätten och medvetenhet i trafiken.
 
Vi som arbetar  här är Andreas, Cecilia, Mårten, Pontuz och Tom.