Kontakt

Postadress:
Stånga skola
Box 119
623 60 Stånga

Besöksadress:
Skolan Stånga

Tfn:
073-765 82 22, 070-788 82 42 fritidshem
0498 - 48 28 43, 073-765 83 32 skola

Rektor:
Emma Jansson
tfn: 073-765 85 81
E-post: emma.jansson02@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolråd för Stånga skola

Av Regionens styrkort/skolplan framgår att det på varje rektorsområde skall finnas ett forum för brukarinflytande. I Sudrets skolområde tycker vi det är viktigt att denna rådgivande församling  ligger så nära verksamheten som möjligt varför vi har ett Skolråd på varje skolenhet. I skolrådet som sammanträder två gånger varje termin sitter representanter för eleverna, föräldrarna och personalen. Skolrådet behandlar olika frågor som t ex kvalitetsredovisning, uppföljning, resursfördelning, skolmiljö, projekt och arbetsplaner. Föräldrarna skall ha stor möjlighet att välja vilka frågor som skall tas upp. Därför är det viktigt att känna till vilka representanter som företräder föräldrarna i skolrådet. Elev- och personalfrågor diskuteras i elevrådet respektive på personalkonferenser för att sedan kunna lyftas på skolrådet. Rektor är ordförande i skolrådet.