Kontakt

Postadress:
Garda skola
Garda Hägulds 411
623 63 Ljugarn

Besöksadress:
Skolan Garda

Telefon:
070-788 82 45 skola

070-447 78 49, 070-781 60 49 fritids
 

Rektor:
Emma Jansson
Tfn: 073-765 85 81
E-post: emma.jansson02@gotland.se

Skoladministratör: 
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Garda F-6 - för helhet och närhet

Skolan omfattar:
Förskoleklass till grundskola år 6 och fritidshem. 
 
Antal barn/elever
94
 
Upptagningsområde
Garda, Etelhem, Alskog, Ardre, Lye, När, Lau.
Eleverna i årskurs 7-9 går vidare till Högbyskolan. 
 
Om skolan

Garda skola skapar förutsättningar för att alla eleverna ska känna sig trygga, ha inflytande och bli sedda. Skola och fritids arbetar för att alla elever är allas elever.  Garda skola/fritids skapar förutsättningar för ett livslångt lärande, där eleverna har möjlighet att utvecklas till trygga, självständiga och kritiskt tänkande individer. Verksamheten präglas av att rörelse, lek, idrott och hälsa är en viktig del och där idrottshallen är en naturlig träffpunkt för skola/fritids och de lokala idrottsklubbarna. Eleverna får varje år vara med om olika framträdanden där de tränar sig i att agera och framträda inför publik. Skolan har faddersystem och återkommande aktiviteter som är åldersblandade för att skapa en trivsam och lärande miljö. Fritids har planerade rastaktiviteter och arbetar för att utveckla skolgården utifrån elevernas intressen. Skolan har slöjdsal för både hårda och mjuka material. Närhet till idrottsplats och fina naturområden används för natur- och miljöstudier. Moderna språk och hemkunskap läses under årskurs 6 på Högbyskolan. Garda skola har ett eget tillagningskök.