Kontakt

Postadress:
Garda skola
Garda Hägulds 411
623 63 Ljugarn

Besöksadress:
Skolan Garda

Telefon:
070-788 82 45 skola

070-447 78 49, 070-781 60 49 fritids
 

Rektor:
Emma Jansson
Tfn: 073-765 85 81
E-post: emma.jansson02@gotland.se

Skoladministratör: 
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Garda skola

Skolan omfattar:
Förskoleklass till grundskola år 6 och fritidshem. 
 
Antal barn/elever
93
 
Upptagningsområde
Garda, Etelhem, Alskog, Ardre, Lye, När, Lau.
 
Lokaler
Garda skola har ljusa, fräscha, ändamålsenliga och tillgängliga lokaler för alla. Vi har slöjdsalar och idrottshall.

Utemiljö
Skolgården har en stimulerande lekmiljö med bl a en linbana och kompisgunga. Vi har nära till idrottsplats och fina naturområden.