Kontakt

Postadress:
Garda skola
Garda Hägulds 411
623 63 Ljugarn

Besöksadress:
Skolan Garda

Telefon:
070-788 82 45 skola

070-447 78 49, 070-781 60 49 fritids
 

Rektor:
Emma Jansson
Tfn: 073-765 85 81
E-post: emma.jansson02@gotland.se

Skoladministratör: 
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi vid Garda skola

Vi arbetar för en hälsofrämjande skola där rörelse, lek, idrott och hälsa är en viktig del av verksamheten.

Vi vill utveckla fritidshemsverksamheten så att dess pedagogik blir en naturlig del av skoldagen.

Vi vill utveckla undervisningens kvalitet genom ett undersökande arbetssätt för att använda alla sinnen vid inlärningen. Vi använder skolans närområden för natur- och miljöstudier.

Vi har elevens val i åldersblandade grupper ca en gång per månad, då eleverna får flera valmöjligheter att arbeta med under dagen från ett givet tema.

Föräldraföreningen har iordningställt ett fantastiskt uteklassrum, som vi kallar Naturgården, med många olika möjligheter till naturupplevelser och exkursioner.

Alla barn är allas barn, vi har gemensamt ansvar över eleverna.