Kontakt

Postadress:
Garda skola
Garda Hägulds 411
623 63 Ljugarn

Besöksadress:
Skolan Garda

Telefon:
070-788 82 45 skola

070-447 78 49, 070-781 60 49 fritids
 

Biträdande rektor:
Emma Jansson
Tfn: 073-765 85 81
E-post: emma.jansson02@gotland.se

Skoladministratör: 
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsåret 2022/2023

Förskoleklass :  Christina Fredin

År 1 Eva Wickman

År 2 Mona Norrby

År 3 Christel Fardstedt

År 4 Ingela Johansson

År 5-6 Sara Jaxelius 

Slöjd: Dag Ramberg, Marie Nyman
Idrott: Susanne Karlsson
Musik: Anna-Carin Johnson, Andreas Bäckman
Specialpedagog: Viktoria Genstrand
Speciallärare: Kristina Ansin
Specialpedagog: Ingela Johnsson-Olofsson