Kontakt

Postadress:
Garda skola
Garda Hägulds 411
623 63 Ljugarn

Besöksadress:
Skolan Garda

Telefon:
070-788 82 45 skola

070-447 78 49, 070-781 60 49 fritids
 

Biträdande rektor:
Emma Jansson
Tfn: 073-765 85 81
E-post: emma.jansson02@gotland.se

Skoladministratör: 
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fritidshemmet Igelkotten
Garda fritidshem ”Igelkotten” har sina lokaler i skolan.
Fritidshemmet består av två avdelningar, Lilltaggen F-1,  Stortaggen 2-6.
Fritidshemmet utnyttjar aktivt skolans lokaler.

I närmiljön har vi flera fina ängen att gå till. Vi besöker ofta kyrkänget  med
grillplats som finns tvärs över gatan. Vi har återkommande aktiviteter så som skapande, utedagar och idrott. 

Garda fritids arbetar utifrån Lgr-22. Vi lägger stor vikt på det sociala samspelet samt att alla barn ska våga utmana sig själva och våga pröva nya saker.

Under loven gör fritids andra aktiviteter t ex utflykter, bad och bowling.

Vi använder oss utan digitala plattformar som Schoolsoft (information) och Edlevo (schema/frånvaro).

Vi som arbetar på fritidshemmet är: Benny, Evert, Kalle, Lina och Jessica.