Kontakt

Post/besöksadress:
Hemse förskola/Tallen
Hagagatan 16
623 51 Hemse
 
Tfn:
0498 - 48 07 01
 

Rektor:
Marika Pettersson
Tfn: 0498 - 20 47 54
E-post: marika.pettersson02@gotland.se

Biträdande rektor
Laila Borwall
Tfn: 0498- 20 42 42
E-post: laila.borwall@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post:  carina.larsson01@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen Barret

 

Välkomna till Barret!

Hos oss går det barn som är mellan 3-5 år. Vi arbetar för att utveckla barns sociala samspel och medkänska för alla. Vuxna finns nära barnens lek för att ge stöd och bekräftelse. 
Personalen arbetar för att barn och föräldrar ska känna sig trygga samt att alla barn ska tycka det är roligt att vara på sin förskola.
Det skall vara lustfyllt att lära.

Kom gärna på besök då kan vi berätta mer om vår vardag på Barret.