Kontakt

Post/besöksadress:
Hemse förskola/Tallen
Hagagatan 16
623 51 Hemse
 
Tfn:
0498 - 48 07 01
 

Rektor:
Marika Pettersson
Tfn: 0498 - 20 47 54
E-post: marika.pettersson02@gotland.se

Biträdande rektor
Laila Borwall
Tfn: 0498- 20 42 42
E-post: laila.borwall@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post:  carina.larsson01@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen Kotten

Välkomna till Kotten!

På vår avdelning är barnen mellan 3-5 år.

Några av våra mål är att barn och föräldrar ska känna sig trygga med sin vistelse på Kotten och att barnen har roligt på förskolan.
Att barnen genom leken och lärandet utvecklar sin medkänsla och förståelse för varandra och att det finns en vuxen med som stöd.

Kotten arbetar med / för att stimulera barnens språkutveckling, sång och rörelse. Samt naturvetenskap, matematik och teknik.
Vi erbjuder en skapande miljö, har även en liten ateljé/pysselhörna på avdelningen. Där barnen får möjlighet till att utveckla sin fantasi och kreativitet.

I den dagliga utevistelsen får barnen mycket rörelseträning och lust att upptäcka i naturen.

Några dagar i veckan delar vi in barnen i olika grupper och anpassar "aktiviteten" efter barnens ålder.

Varje vecka träffas alla avdelningar och sjunger tillsammans och har roligt.

Hjärtligt välkomna att besöka oss!