Kontakt

Post/besöksadress:
Hemse förskola/Tallen
Hagagatan 16
623 51 Hemse
 
Tfn:
0498 - 48 07 01
 

Rektor:
Marika Pettersson
Tfn: 0498 - 20 47 54
E-post: marika.pettersson02@gotland.se

Biträdande rektor
Laila Borwall
Tfn: 0498- 20 42 42
E-post: laila.borwall@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post:  carina.larsson01@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen Barken

Välkomna till Barken!

Vi är en småbarnsavdelning för barn mellan 1- 3 år.

Vårt mål är att alla ska känna sig välkomna till Barken.
Det ska kännas tryggt och roligt att gå hit.

Varje dag läser vi sagor och sjunger tillsammans med barnen.
Vi är ute varje dag och en dag i veckan tar vi en promenad till skogen.
Naturen är ett utmärkt ställe att träna sin motorik i.

Vi målar, har vattenlek och fri lek där barnen får använda sin fantasi, kreativitet, nyfikenhet och lust till att leka och lära.

Vi delar ofta in barnen i mindre grupper för att få mer tid för varje barn.

Välkomna att besöka oss!