Kontakt

Post/besöksadress:
Hemse förskola/Tallen
Hagagatan 16
623 51 Hemse
 
Tfn:
0498 - 48 07 01
 

Rektor:
Marika Pettersson
Tfn: 0498 - 20 47 54
E-post: marika.pettersson02@gotland.se

Biträdande rektor
Laila Borwall
Tfn: 0498- 20 42 42
E-post: laila.borwall@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post:  carina.larsson01@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen Fröet

Välkomna till Fröet!


Vi är en småbarnsavdelning för barn mellan 1-3 år. För att skapa en bra och trygg relation börjar vi med att hälsa på hemma hos familjen.
Vi vill att föräldrar och barn skall känna sig trygga hos oss, alltid känna sig välkomna. Vårt mål är att ge barnen en lustfylld vardag med kreativ och meningsfull verksamhet.
”Det man lyser på växer” Med det menar vi att se, respektera och bemöta varje barn utifrån sin förutsättning. Låta barnen få utveckla sitt självförtroende och personlighet och växa i det.