Kontakt

Post/besöksadress:
Hemse förskola/Tallen
Hagagatan 16
623 51 Hemse
 
Tfn:
0498 - 48 07 01
 

Rektor:
Marika Pettersson
Tfn: 0498 - 20 47 54
E-post: marika.pettersson02@gotland.se

Biträdande rektor
Laila Borwall
Tfn: 0498- 20 42 42
E-post: laila.borwall@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post:  carina.larsson01@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vårt arbetssätt

Vi jobbar efter Förskolans Läroplan Lpfö 98. Några av målen som vi tycker är viktiga är: 

Empati: Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

Tryggheten: Att det råder trivsel, trygghet och goda relationer mellan barn och barn samt barn och vuxna.

Leken: Leken är viktig för barns utveckling och lärande.

Utevistelse: Träna grovmotorik och lust att upptäcka.

Språket: Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt.

Skapande: Utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att  förmedla upplevelser och tankar.