Kontakt

Post/besöksadress:
Öja skola
623 35 Burgsvik

Telefon:
Lärkan     0700-83 27 10
Bofinken 0737-65 81 45

Rektor
Marika Pettersson
Tfn: 0498- 20 47 54
E-post: marika.pettersson02@gotland.se

Biträdande rektor
Laila Borwall
Tfn: 0498 - 20 42 42
E-post: laila.borwall@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498-20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Öja förskola

Öja förskola har två avdelningar.
 
Lärkan med de yngre åldrarna
 
Bofinken med de äldre åldrarna
 

En dag på förskola

Förskolan öppnar kl. 06.30. 

Klockan 9.00 har vi samling. Vi sjunger, pratar om dagens aktiviteter och äter frukt. Vi har en hjälpreda på varje samling. I samlingen lyssnar vi på varandra och visar respekt för varandra.

Under förmiddagen har vi olika aktiviteter och utmaningar för barnen i mindre grupper. Dessa är planerade utifrån förskolans läroplan och  barnens intressen och erfarenheter.