Kontakt

Post/besöksadress:
Öja skola
623 35 Burgsvik

Telefon:
Lärkan     0700-83 27 10
Bofinken 0737-65 81 45

Rektor
Marika Pettersson
Tfn: 0498- 20 47 54
E-post: marika.pettersson02@gotland.se

Biträdande rektor
Laila Borwall
Tfn: 0498 - 20 42 42
E-post: laila.borwall@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498-20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Öja förskola

Öja förskola har en avdelning.
 
Lärkfinkarna med åldrarna 1-5 år
 
En dag på förskola

Förskolan öppnar kl. 06.30. 

Klockan 9.00 har vi samling. Vi sjunger, pratar om dagens aktiviteter och äter frukt. Vi har en hjälpreda på varje samling. I samlingen lyssnar vi på varandra och visar respekt för varandra.

Under förmiddagen har vi olika aktiviteter och utmaningar för barnen i mindre grupper. Dessa är planerade utifrån förskolans läroplan och  barnens intressen och erfarenheter.