Kontakt

Besöksadress:
Skolan Havdhem

Postadress: 
Havdhem skola
623 41 Havdhem

Telefon:
Lönnen     0700 - 83 24 69 
Kastanjen 0737 - 65 83 68 

Rektor
Marika Pettersson
Tfn: 0498- 20 47 54
E-post: marika.pettersson02@gotland.se

Biträdande rektor
Laila Borwall
Tfn: 0498- 20 42 42
E-post: laila.borwall@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se  

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
bygge av klossar och djur.

Om Havdhem Förskola

Havdhem Förskola har två avdelningar.

 

Lönnen med de yngre åldrarna

Kastanjen med de äldre åldrarna

I förskolan i Havdhem har vi valt att profilera oss på fyra områden: leken, språket, skapande och uteverksamhet.

En dag på förskolan

 

Förskolan öppnar 06.15 då vi även tar emot tidiga fritidsbarn, de finns med fram till 07.45.

Klockan 09.00 har vi en gemensam samling där dagens värd med hjälp av en vuxen, räknar alla barn för att sedan uppmärksamma vilka som inte är närvarande.

Förmiddagen innehåller olika aktiviteter utomhus men även inomhus som till exempel; lek på vår fina gård, promenader, rörelse i idrottshallen, boklån, samarbete med förskoleklassen. mm. 

I samband med lunchen hjälper dagens värd till med dukning. De övriga barnen samlas i åldersindelade grupper.

Efter lunch sover de minsta barnen medan de större barnen lyssnar på sagor och vilar. Då vilan är över går 4-5-åringarna iväg för nya utmaningar. 

Mellanmålet äter vi klockan 14.00, sedan är det utevistelse med fri lek.

 

Eld på grillplats