Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Nordergravar

Visby vallgravar

Området närmast den medeltida stadsmuren är en värdefull resurs för världsarvsstaden Visby. Den utgör ett för Sverige unikt grönområde och en för Visby grön lunga för rekreation och vackra vyer över ringmuren.

Vallgravarna har höga kulturhistoriska värden. Genom historien har grönområdet haft många olika användningsområden, bland annat som försvarsanläggning med vallgravar och gravar, som betesmark och åker, för skyttebanor och kalkstensbrytning m.m. Under 1870- talet blev områdets värde som rekreationsområde tydligare när Planteringsgillet fick dispositionsrätt över gravområdet och ett stort antal träd och buskar började planteras ut.

Grönområdet är centralt beläget och erbjuder idag lättillgängliga upplevelser av natur och kultur som tillgodoser viktiga vardagsbehov av motion, lek, hundrastning, utflykter m.m. 

Här ligger den populära lekplatsen Hästarnas dal  i nära anslutning till Östercentrum.