Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Nordergravar

Visby vallgravar

Området närmast den medeltida stadsmuren är en värdefull resurs för världsarvsstaden Visby. Den utgör ett för Sverige unikt grönområde, centralt beläget som med enbart extensiva skötselinsatser erbjuder lättillgängliga upplevelser av natur och kultur, det tillgodoser viktiga vardagsbehov av motion, lek, hundrastning, utflykter, m.m.

Här kunde du fram till den 15 september 2010 lämna kommentarer på den föreslagna planen samt lämna förslag på ändringar och tillägg som kan bidra till områdets positiva utveckling.