Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland blir världsledande på bredband

Gotland får världens mest avancerade IT-infrastruktur. I dag den 8 juli 2010 skriver Gotlands kommun och TeliaSonera ett avtal om bredbandsutbyggnad på hela den gotländska landsbygden. Fibernätet ger hastigheter på upp till 100 Mbit/s.

Med nytt, supersnabbt fibernät till Gotlands alla 91 socknar får snart Akebäck, Sproge och Vamlingbo lika snabb uppkoppling som Sveriges IT-centrum, Kista Science City.

– Utbyggnaden kommer att bli en utvecklingsmotor för den gotländska landsbygden. Det nya bredbandet gör att storstadsregionerna bara ligger någon millisekund bort, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius.

Sockenmodellen
Utbyggnaden ska ske genom lokala samarbeten, den så kallade sockenmodellen. Målet är att 85 procent av de 20 000 hushållen (varav nära hälften är fritidshus) på landsbygden ansluter sig vid start. I dag undertecknas en gemensam avsiktsförklaring av Gotlands kommun och TeliaSonera, som ska bygga nätet på kommersiella grunder. Den totala investeringen blir omkring en halv miljard kronor. Ungefär hälften kommer från anslutningsavgifter och andra hälften från Telia Sonera, som i gengäld får möjlighet att sälja sitt tjänsteutbud. Utbyggnaden ska vara slutförd 2015.

Unika i världen
– Gotland är på väg att få den mest avancerade IT-infrastrukturen vi sett. Som nummer tre i världen med världens snabbaste bredband 4G och ett kommande heltäckande ortssammanbindande fibernät för bredbandstjänster är man unika i Sverige och i världen, säger Stefan Trampus, chef för bredbandstjänster på TeliaSonera i Sverige.