Kontakt

Visby ishall
Bokning:
E-post: bokning@gotland.se

Vaktmästare
Telefon: 0498-26 98 10 (Ishallen)
Telefon: 0498-26 98 09 (Gutavallen)
 

Slite ishall
Fredrik Malmqvist, IK Graip
Telefon: 0498-22 07 24
E-post: kansliet@graip.se

Hemse ishall
Sudrets Hockeyclub
Telefon: 0498-47 11 70
E-post: info@sudretshc.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Foto av ishall där ishockeyträning pågår

Ishallar

Du har aldrig mer än fyra mil till någon av Gotlands tre ishallar. 

Den norra ligger i Slite och är föreningsägd av föreningen IK Graip.
Mer om Cementa arena >>>

Den södra ligger i Hemse och drivs helt av föreningen Sudrets Hockeyklubb.
Mer om Hemse ishall >>>

Den tredje ishallen finns i Visby där föreningen Visby-Roma Hockey hyr sina tider för träning och match. 
Mer om Visby ishall >>>

 

Fortsatt ansvar att minska smittspridning av covid-19

Alla har fortfarande ett ansvar att minska smittspridningen av covid-19. Både vaccinerade och ovaccinerade personer ska fortsatt stanna hemma vid symptom. Ovaccinerade vuxna och barn från förskoleklass rekommenderas även att testa sig vid symtom, om de inte nyligen genomgått covid-19. Du som inte är vaccinerad har ett särskilt ansvar och behöver fortsatt hålla avstånd och minimera risken för att smittas av covid-19. 

Läs en sammanställning av de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin (krisinformation.se)

 

Hitta direkt