Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-mbn@gotland.se

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
Telefon: 0498-26 93 11
E-post: johan.aberg@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med din livsmiljö.
Våra medarbetare hanterar frågor som rör bygglov, detaljplaner, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och alkoholtillstånd, geografisk information samt räddningstjänst.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns också stadsarkitektenheten, energi- och klimatrådgivningen och en förvaltningsstab som fungerar som stödfunktion.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har cirka 170 medarbetare och leds av förvaltningschef Lise Langseth.

Ansvarig nämnd är miljö- och byggnämnden. Ordföranden heter Andreas Unger (M).

Information om miljö- och byggnämnden, sammanträden, kallelser och ledamöter.