BUN § 75 Tema: Informations- och kommunikationsteknik

Utskrivet från: http://www.gotland.se/50700

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-06-16

BUN § 75
Tema: Informations- och kommunikationsteknik

Dnr BUN 2010/143:611
It-strateg Michael Carlsson och it-chef Annika Landin föredrog kort hur man arbetar vidare med IKT-strategin samt visade en läsplatta och dess funktioner. Ett fördjupat IKT-tema kommer att hållas till hösten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut