2010-06-16, §§ 75-95

Utskrivet från: http://www.gotland.se/50678

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2021-12-13
Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-16
Plats:
Hus Gute, Visborg
Tid: 08:30-14:45
Närvaro
Beslutande
m Lena Celion, ordf
m Simon Härenstam tjg ersättare
c Ursula Jacobsson
c Gullvi Norrby §§ 75-91
c Jan Ekdahl
m Eva Lindström
m Rolf Öström
fp Sven Bosarve tjg ersättare §§ 92-95
s Eric Martell, 2:e v ordf
s Hanna Westerén
s Andreas Persson
s Jenny Alvås
s Aino Friberg Hansson
v Brittis Benzler

Ej tjänstgörande ersättare

fp Sven Bosarfve §§ 75-91
kd Magdalena Andersson
s Lena Eneqvist
s Charlotte Andersson
mp Laila Schöllin
v Agneta Högstedt
Övriga närvarande

Skoldirektör Peter Molin
Sekreterare Ann Åslin
Verksamhetsspecialist Per-Olof Sahlberg §§ 91
Ekonomichef Elisabeth Österdahl §§ §§ 75-95
För- och grundskolechef Bisse Carlsson §§ §§ 75-95
För- och grundskolechef Mats Hanell §§ 75-91g
Lärarförbundet: Zohreh Mortazavi §§ §§ 75-95
Lärarnas Riksförbund Anna St ø vring Nielsen §§ 75-95