Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mål för folkhälsoarbetet på Gotland

Det övergripande målet för folkhälsan är att gotlänningarna ska ha bra hälsa och må bäst i landet samt att hälsan är jämlikt och jämställt fördelad.

Förslag på program för god jämlik jämställd hälsa är framtaget och kommer tas upp för beslut på regionfullmäktiges möte den 30 mars. I programmet finns prioriterade fokusområden och strategier för att nå det övergripande målet.