Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mål för folkhälsoarbetet på Gotland

Det övergripande målet för folkhälsan är att gotlänningarna ska ha bra hälsa och må bäst i landet samt att hälsan är jämlikt och jämställt fördelad. Gotlands folkhälsopolitiska program beskriver aktuella delmål och strategier. 

Programmet gäller tills vidare men arbete pågår för att ta fram strategier för god jämlik och jämställd hälsa på Gotland, som en del i regional utvecklingsstrategi, RUS. När det är klart kommer det att ersätta det folkhälsopolitiska programmet.