Kontakt

Post/besöksadress:
Hemse förskola/Tallen
Hagagatan 16
623 51 Hemse
 
Tfn:
0498 - 48 07 01
 

Rektor:
Marika Pettersson
Tfn: 0498 - 20 47 54
E-post: marika.pettersson02@gotland.se

Biträdande rektor
Laila Borwall
Tfn: 0498- 20 42 42
E-post: laila.borwall@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post:  carina.larsson01@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan Tallen

Vi har fyra avdelningar: två syskonavdelningar och två småbarnsavdelningar. På våra syskonavdelningar Barret och Kotten har vi nu ca. 40 barn inskrivna. Fröet och Barken, våra småbarnsavdelningar har vi nu ca. 30 barn inskrivna.

Förskolan omges av skogar och grönområden som vi har möjlighet att utforska. 

Avdelningen Fröet har en egen gård, vilket innebär en frihet för de minsta. Vi har också valt att dela av framsidan av gården med staket och grind för Barkens små barn. Delar av dagen är alla tillsammans. Gårdarna är välutrustade och inbjudande, cykelbanor, klätterställningar, gungor, sandlådor, en liten fotbollsplan samt en lekstuga. Skogsdunge finns på gården som också främjar till lek, leta efter småkryp eller bara vara.

I förskolans arbete är leken ett viktigt redskap. Den löper som en röd tråd i verksamheten och har avgörande betydelse för barnens utveckling och lärande.

Måltider och matkultur

Vi vill värna om en god matkultur och har ett eget kök. Mat ska vara något positivt och matstunden ska vara lugn och harmonisk. Vi som pedagoger ska inspirera barnen till att våga smaka på all mat. Barnen ska få möjlighet att ta ansvar bl.a genom att få lägga upp mat själva på sin tallrik och skicka vidare till nästa