Kontakt

Besöksadress:
Skolan Havdhem

Postadress: 
Havdhem skola
623 41 Havdhem

Telefon:
0498 - 48 19 12
0700 - 83 24 69 Lönnen
0737 - 65 83 68 Kastanjen

Tf Rektor:
Laila Borwall
Tfn: 0498 - 20 47 54
E-post: laila.borwall@gotland.se

Biträdande rektor
Monica Broén
0498-20 42 42
E-post: monica.broen@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se  

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Havdhems förskola

Förskolan i Havdhem har en avdelning där det finns barn i åldern 1-5. Förskolan är belägen på samma tomt som skolan med år F-6. Här finns även idrottshall och bibliotek. Förskolan har skogsdagar då vi vandrar iväg till ”vår” uteplats där vi lever friluftsliv och lagar mat. Förskolans pedagogiska profilområden är: lek, språk, skapande och uteverksamhet.