Kontakt

Postadress:
Garda skola
Garda Hägulds 411
623 63 Ljugarn

Besöksadress:
Skolan Garda

Telefon:
070-788 82 45 skola

070-447 78 49, 070-781 60 49 fritids
 

Rektor:
Emma Jansson
Tfn: 073-765 85 81
E-post: emma.jansson02@gotland.se

Skoladministratör: 
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Garda skola

Garda skola är en skola för helhet och närhet.

Trygghet är viktigt för oss

Vi arbetar för en skola där alla barn är allas barn. Där barnen känner sig trygga, har inflytande och blir sedda. Verksamheten präglas av en hälsofrämjande skola där rörelse, lek, idrott och hälsa är en viktig del. Idrottshallen är en naturlig träffpunkt för skolan och de lokala idrottsklubbarna. Vi har faddersystem och ett aktivt elevråd som hela tiden arbetar med att förbättra samarbetet och trivseln, för att bibehålla den goda stämningen på skolan.

 


 

 

 

 

 

 

Hitta direkt