Kontakt

Havdhem skola 

Besöksadress:
Prästgårdsvägen 30, 623 41 Havdhem

Postadress:
Havdhem skola
Prästgårdsvägen 30
623 41 Havdhem

Telefon:
Skola 0498-263229

Fritids Blodboken: 0498-481287 eller 0737 - 65 87 40

Biträdande rektor:
Irene Pettersson
Telefon: 070-083 28 87
E-post: irene.pettersson@gotland.se

Skoladministratör:
Ida Thelin
tfn: 0498-20 48 00
E-post: ida.thelin@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förskoleklassen vid Havdhem skola

 

Förskoleklassen har en viktig roll i att utveckla trygghet och gruppgemenskap inför skolstarten. Vi har samma synsätt på utveckling och lärande som grundskolan. Vi arbetar i projekt kring olika teman kopplade till läroplanen.

Från och med höstterminen 2018 är Förskoleklassen en del av den obligatoriska skolan. 

Pedagogiken i förskoleklassen handlar mycket om lek samt hur man möter barnen i deras forskande, lärande, skapande och motoriska utveckling.

Vi erbjuder en verksamhet där:

  • Varje barn får rätt att utvecklas utifrån sin egen förmåga.

  • Barnen känner trygghet och lär sig ta hänsyn i samspel med andra barn och vuxna.

  • Barnen får lära sig utforska och stimulera sin nyfikenhet.

  • Barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

  • Barnen lär sig utveckla sin skapande förmåga i lek, färg och form, rörelse, sång och musik.

  • Barnen utvecklar sin språkliga medvetenhet.

  • Barnen använder matematik i meningsfulla sammanhang.

  • Barnen får en förståelse för djur, natur och kultur.

  • Föräldrar alltid ska känna sig välkomna och känna delaktighet i sina barns skolgång.

 

Så arbetar vi för att uppnå detta:

Vi delar upp barnen i mindre grupper så att vi får möjlighet att stödja varje barn i deras individuella utveckling, där de befinner sig just nu.

Vi arbetar medvetet med språklekar, bl a Bornholmsmodellen.

Vi övar begreppsbildning, lägesord och matematik genom att spela spel, ha praktisk matte samt ibland arbeta med arbetsblad.

Vi vistas i naturen på utedagar och gör olika studiebesök.

Vi har idrott och lär om oss vår hälsa. Flera gånger i veckan går vi morgonpromenad runt spåret.

Vi använder olika tekninker i bild, form och skapande aktiviteter.

Vi samarbetar över klassgränserna samt med förskolan, vid flera tillfällen i veckan.

Vi har fadderverksamhet.

Vi har mor- och farföräldersläsning tillsammans med år 1.

Vi har kontaktböcker som går mellan hemmet och skolan varje dag. De föräldrar som vill ha information via mail får det också.

Vi erbjuder föräldrar och barn utvecklingssamtal varje termin. Varje barn har en egen digital portfolio, UNIKUM.

Vi har föräldramöte varje termin , familjekväll, Luciafirande mm.

Har ni funderingar så hör av er till oss!