Kontakt

Havdhem skola 

Besöksadress:
Prästgårdsvägen 30, 623 41 Havdhem

Postadress:
Havdhem skola
Prästgårdsvägen 30
623 41 Havdhem

Telefon:
Skola 070-788 79 32

Åk F-2 070-447 67 08

Fritids Blodboken 0737 - 65 87 40

Biträdande rektor:
Irene Pettersson
Telefon: 070-083 28 87
E-post: irene.pettersson@gotland.se

Skoladministratör:
Jenny Olsson
tfn: 0498-20 48 00
E-post: jenny.olsson02@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förskoleklassen vid Havdhem skola

Förskoleklassen är en del av den obligatoriska skolan. Förskoleklassen har en viktig roll i att utveckla trygghet och gruppgemenskap inför skolstarten. Vi har samma synsätt på utveckling och lärande som grundskolan. Vi arbetar i projekt kring olika teman kopplade till läroplanen.

Pedagogiken i förskoleklassen handlar mycket om lek samt hur man möter barnen i deras forskande, lärande, skapande och motoriska utveckling.

Vi erbjuder en verksamhet där:

 • Varje barn får rätt att utvecklas utifrån sin egen förmåga.

 • Barnen känner trygghet och lär sig ta hänsyn i samspel med andra barn och vuxna.

 • Barnen får lära sig utforska och stimulera sin nyfikenhet.

 • Barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

 • Barnen lär sig utveckla sin skapande förmåga i lek, färg och form, rörelse, sång och musik.

 • Barnen utvecklar sin språkliga medvetenhet.

 • Barnen använder matematik i meningsfulla sammanhang.

 • Barnen får en förståelse för djur, natur och kultur.

 • Föräldrar alltid ska känna sig välkomna och känna delaktighet i sina barns skolgång.

Så arbetar vi för att uppnå detta

 • Vi delar upp barnen i mindre grupper så att vi får möjlighet att stödja varje barn i deras individuella utveckling, där de befinner sig just nu.
 • Vi arbetar medvetet med språklekar, bl a Bornholmsmodellen.
 • Vi övar begreppsbildning, lägesord och matematik genom att spela spel, ha praktisk matte samt ibland arbeta med arbetsblad.
 • Vi vistas i naturen på utedagar och gör olika studiebesök.
 • Vi har idrott och lär om oss vår hälsa. Flera gånger i veckan går vi morgonpromenad runt spåret.
 • Vi använder olika tekniker i bild, form och skapande aktiviteter.
 • Vi samarbetar över klassgränserna samt med förskolan, vid flera tillfällen i veckan.
 • Vi har fadderverksamhet.
 • Vi erbjuder föräldrar och barn utvecklingssamtal varje termin.
 • Vi har föräldramöte varje läsår, familjekväll, Luciafirande mm.


Har ni funderingar så hör av er till oss!