Kontakt

Havdhem skola 

Besöksadress:
Prästgårdsvägen 30, 623 41 Havdhem

Postadress:
Havdhem skola
Prästgårdsvägen 30
623 41 Havdhem

Telefon:
Skola 070-788 79 32

Åk F-2 070-447 67 08

Fritids Blodboken 0737 - 65 87 40

Biträdande rektor:
Irene Pettersson
Telefon: 070-083 28 87
E-post: irene.pettersson@gotland.se

Skoladministratör:
Jenny Olsson
tfn: 0498-20 48 00
E-post: jenny.olsson02@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fritidshemmet Blodboken

Fritidshemmet Blodboken ligger i ett naturskönt område med närhet till natur och motionsspår. I vår dagliga verksamhet har vi tillgång till hela skolans område som består av stora gräsytor samt belagda ytor för basket, innebandy, inlines mm samt närhet till vår skolskog.

Fritidsverksamheten i Havdhem bedrivs i den äldre folkskolebyggnaden, där finns också förskoleklassen och år 1. I paviljongen bredvid fritidshemmet har förskolan sin verksamhet.

 Verksamheten

Alla elever från förskoleklass upp t o m årskurs 6 erbjuds en fritidsplats hos oss. Barnen deltar i våra olika aktiviteter varje vecka som t ex skapande verksamhet, bakning, utedagar och fri lek, både ute och inne. Vi har även tillgång till idrottshall och skolskog.

Fritidshemmet har öppet mellan klockan 6:00 -18:00 i samarbete med förskolans personal.

Mellanmålet

Mellanmålet serveras i fritidslokalen, där försöker vi ha en lugn och mysig stund tillsammans för att orka med resten av dagen. Vi strävar efter att erbjuda barnen ett nyttigt och bra mellanmål där vi försöker undvika socker i möjligaste mån. På måndagar har vi "utemellis". Vi tar då med oss mellanmålet ut i skogen, där låter vi naturen inspirera oss till lek och rörelse.

Personalen

Vi är en bra blandning av kompetenser såsom fritidspedagog, lärare, förskollärare och barnskötare.