Kontakt

Havdhem skola 

Besöksadress:
Prästgårdsvägen 30, 623 41 Havdhem

Postadress:
Havdhem skola
Prästgårdsvägen 30
623 41 Havdhem

Telefon:
Skola 070-788 79 32

Åk F-2 070-447 67 08

Fritids Blodboken 0737 - 65 87 40

Biträdande rektor:
Irene Pettersson
Telefon: 070-083 28 87
E-post: irene.pettersson@gotland.se

Skoladministratör:
Jenny Olsson
tfn: 0498-20 48 00
E-post: jenny.olsson02@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Havdhem skola


 

Havdhem skola är en gemytlig skola, med 87 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Skolan är belägen på södra Gotland, en knapp mil söder om Hemse.

Havdhem skola erbjuder en verksamhet som sträcker sig från förskola t o m år 6 samt fritidshem. I skolan har vi tillgång till bibliotek, idrottshall, slöjdsalar och matsal med eget tillagningskök.

Här finns en skolgård som inbjuder till såväl spontan lek som planerad uteverksamhet.

Vårt upptagningsområde är följande socknar; Grötlingbo, Eke, Näs, Hablingbo, Silte, Rone, Alva och Havdhem.