Kontakt

Havdhem skola 

Besöksadress:
Prästgårdsvägen 30, 623 41 Havdhem

Postadress:
Havdhem skola
Prästgårdsvägen 30
623 41 Havdhem

Tfn: 0498-263229

Fritids Blodboken: 0498-481287 eller 0737 - 65 87 40
Havdhem förskola: 0498-481912

Rektor:
Vicky Lindeborg
Telefon: 0498-20 49 58
E-post: vicky.lindeborg@gotland.se

Skoladministratör:
Ida Thelin
tfn: 0498-20 48 00
E-post: ida.thelin@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Havdhem skola

"Vår vision är att skapa en skola för alla som sätter barnet i centrum. En skola som ger varje elev en meningsfull skolvardag med sammanhang och helhet. Vårt mål är att varje elev ska gå ut vår skola med självkänsla och tillit till sin egen kapacitet, där självförtroendet finns att våga ta steget från att drömma till att förverkliga drömmen."

Rektor med personal på Havdhem skola

 

Hitta direkt