Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Tjelvarskolan

Verksamheten på Tjelvarskolan inriktar sig på att alla barn ska känna sig trygga och komma till skolan med glädje. För att skapa trygga grupper och tolerans för varandras olikheter används bland annat läromedlen ”Tillsammans”, Set och Gruppen.

Vi uppmuntrar eleverna till nyfikenhet och lust att lära. De ges goda förutsättningar för att utvecklas till självständiga, ansvarstagande och kreativa människor. Barn med särskilda behov har tillgång till specialundervisning i båda arbetsenheterna.

Skolan bedriver även årligen ett återkommande hälsotema i syfte att ge barnen förutsättningar för en god hälsa och trivsel.

En del av skolans verksamhet bedrivs i skolans skolskog som endast ligger på fem minuters promenadavstånd från skolan.

Skolan strävar efter att ha en öppen dialog med föräldrar för att tillsammans med dem på bästa sätt kunna tillgodose barnens behov.