Kontakt

Besöksadress:
Rutegatan 5, Visby

Postadress:
Tjelvarskolan
Rutegatan 5
621 82 Visby

Rektor:
Ingemar Andersson
Telefon: 0498 - 26 90 78
E-post: ingemar.andersson@gotland.se


Skoladministratör:
Sofia Ohlsson
Telefon 0498 - 26 96 89
E-post: sofia.ohlsson@gotland.se 

Skolsköterska
Catrina Jalmelid
Mobil: 0704-47 69 52

Kurator
Matilda Schwan
Mobil: 0704- 47 75 87

Skolpsykolog
Eva Wessman
Mobil: 0704-47 68 09

Röda huset
Vallmon:          0737-65 88 92        
Domherren:    0737-65 88 91
Rödbenan:       0737-65 88 93

Gröna huset
0737-65 88 94

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Tjelvarskolan

Skolan omfattar förskoleklass, grundskola år 1–3 och skolbarnsomsorg. Skolan är organiserad i två arbetsenheter med cirka 40 medarbetare. Fritidshemmen är uppdelade där förskoleklassens barn går tillsammans med årskurs 1, årskurs 2 och 3 är tillsammans samt 4-6 på storbarnsfritids.

Skolans upptagningsområde är Bingebyområdet och Östra Vi.

Inom upptagningsområdet finns Förskolan Vitkålen med fem avdelningar, Förskolan Klubbsvampen med fyra avdelningar samt Förskolan Blå Huset med fyra avdelningar.

Länkar till förskolorna i området