Kontakt

Öja skola
Besöksadress:
Skolvägen 12 
623 35 Burgsvik

Tfn:
0498 - 20 48 95
070-788 82 39

Fritidshemmet Näktergalen
070-788 79 02

Biträdande rektor:
Irene Pettersson
Tfn: 070-083 28 87
E-post:  irene.pettersson@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498-20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

länk till Karta över Öja skolas upptagningsområde

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Öja skola

Här i Öja skola satsar vi på:

Eleven i centrum
Alla elever ska känna sig sedda under sin skoldag. Medbestämmande genom klassråd, elevråd och skolråd.               
Motverkande av mobbning genom likabehandlingsplan och aktiv kamratstödsgrupp.                      

Modern teknik
Skolan har hög datortäthet, interaktiv tavla, Daisy-spelare, kanon mm.

Friskvård
Vi promenerar regelbundet och utnyttjar vår vackra närmiljö för lek, cykelutflykter, vinterlek, bad och idrottslektioner.

Lokaler
Skolan är utsmyckad av konstnärer med hjälp av föräldrar och elever. Här finns stora mosaikarbeten, stenskulptur och väggmålningar.

Dokumentation
I vår digitala IUP, UNIKUM, kan föräldrar, elever samt personal kontinuerligt följa elevens individuella utveckling.
 

Temadagar
Vi åker på bad- och isresor till Hemse
Vi samarbetar med Forum Östersjön, Naturum och Bottarvegården i Vamlingbo. Där får eleverna möjlighet att bedriva naturstudier samt ta del av levande kultur och historia. Eleverna bestämmer själva innehållet på vissa temadagar då vi haft matlagning, spelat spel, lekt i tvärgrupper över hela skolan från förskoleklass till år 6.
 
Strandvandring
Skolan har ett unikt läge med stränder runt omkring. Det utnyttjar vi till årligen återkommande strandvandringar där vi strävar efter att alla elever skall ha gått runt hela södra kustremsan. När vädret tillåter går vi och simmar och badar vid badstranden i Burgsvik. Vi studerar regelbundet fauna och flora längs strandlinjen. 
 
Musik
Vi samarbetar med Gotlands kulturskola. Eleverna har möjlighet att spela individuella instrument med utbildad lärare en gång i veckan efter skolan. Vissa år har vi musikprojekt där eleverna arbetar fram manus, dansar, spelar i orkester och sjunger. Detta visas sedan upp för alla intresserade.