Kontakt

Besöksadress:
Jacob Gråbergsplats 6
623 50 Hemse

Postadress:
Jacob Gråbergsplats 6
623 50 Hemse

Telefon
0498 - 20 48 00 Expedition/skoladministratör
070 - 788 80 29 Förskoleklass och åk 1
070 - 788 79 08 åk 2-3
0498 - 20 47 97 åk 1-6
070 - 788 82 32 åk 7-9
070 - 749 35 52 Fritidshemmet

Fax:
0498 - 20 48 88

Rektor
Vicky Lindeborg  
Tfn: 0498 - 20 49 58
E-post: vicky.lindeborg@gotland.se

Biträdande rektor
Elisabeth (Lisa) Wanneby
Tfn: 0704 - 47 75 81
E-post: elisabeth.wanneby@gotland.se

Skoladministratör
Ida Thelin
Tfn: 0498 - 20 48 00
E-post: ida.thelin@gotland.se

Studie- och yrkesvägledare
Elisabeth Andersson
Tfn: 0498 - 20 38 06
E-post: elisabeth.andersson01@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samarbete Hem - Skola

Samarbete—en nyckel till det mesta

Börjar ditt barn på Högbyskolan, kallas du till möte tillsammans med föräldrarna och eleverna i klassen direkt efter skolstart. Där börjar föräldragruppen sitt arbete. Där möter du handledaren. Sen kommer föräldramöte för hela arbetslaget där du lär känna alla lärarna och den pedagogiska uppläggningen. Genom utvecklingssamtal och annan kontakt får du löpande information om hur det går för eleven. 

Du är också välkommen att besöka skolan, vara med i klassrummet, ta kontakt med handledare, ämneslärare och rektor när du tycker det behövs. Vi kontaktar dig, om vi tycker det behövs.

På utvecklingssamtal tas elevens framgångar i ämnen upp, en utvecklingsplan arbetas fram med eleven. Om det skulle vara fara för ett godkänd betyg, kontaktas föräldrarna. I fall eleven vill koncentrera på vissa ämnen för att nå godkänd, kallas elevvårdsteamet som ser på vad eleven behöver för stöd och anpassning av studierna.

Och har en elev en sådan anpassning, utvärderas utvecklingen oftare i möte mellan eleven, föräldrar och skolans personal. Vi jobbar mycket med att varje elev skall få den undervisningen hon eller han behöver, bemötas där dom är. Och då är ett bra samarbete avgörande!