Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klasserna 7-9

Alla klasser i årskurs 7-9 har ett hemklassrum och en eller flera mentorer.

Högstadiet har 9 klasser.