Kontakt

Besöksadress:
Jacob Gråbergsplats 6
623 50 Hemse

Postadress:
Jacob Gråbergsplats 6
623 50 Hemse

Telefon
0498 - 20 48 00 Expedition/skoladministratör
070 - 749 35 52 Fritidshemmet

Fax:
0498 - 20 48 88

Rektor
Vicky Lindeborg  
Tfn: 0498 - 20 49 58
E-post: vicky.lindeborg@gotland.se

Biträdande rektor
Elisabeth (Lisa) Wanneby
Tfn: 0704 - 47 75 81
E-post: elisabeth.wanneby@gotland.se

Skoladministratör
Jenny Olsson
Tfn: 0498 - 20 48 00
E-post: jenny.olsson02@gotland.se

Studie- och yrkesvägledare
Elisabeth Andersson
Tfn: 0498 - 20 38 06
E-post: elisabeth.andersson01@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fritidshemmet Bläcku

Vi är ett fritidshem med ca: 70 barn uppdelade på två avdelningar. Våra lokaler finns inne i skolbyggnaden i närhet av förskoleklass och åk 1.

Vi har öppet mellan klockan 6.00-18.00.  

Vår verksamhet

Vi jobbar för att få en varierande verksamhet med mycket lek och fysisk aktivitet. Även skapande verksamhet som dans, musik, bild och form är viktigt för oss. Vi har återkommande uteveckor under året och vi använder vår skolskog
På lov-dagar brukar vi utforska omgivningen genom utflykter, teater och museibesök. Vi uppmärksammar många traditioner nya som gamla tex. kanelbullensdag, midsommar osv.

Vårt mål med all verksamhet är att barn och föräldrar känner sig trygga och har kul när de är här. Utifrån det kan barnen sedan känna lust och nyfikenhet till att våga prova på nya utmaningar och därmed utveckla sig som person.