Kontakt

Besöksadress:
Jacob Gråbergsplats 6
623 50 Hemse

Postadress:
Jacob Gråbergsplats 6
623 50 Hemse

Telefon:
0498 - 20 47 97 (åk 1-6)
070-788 79 08 eller 070-788 82 32 (åk 7-9)
0707 - 49 35 52 (Bläcku fritidshem)
Fax:
0498 - 20 48 88

Rektor:
Vicky Lindeborg  
Tfn: 0498 - 20 49 58
E-post: vicky.lindeborg@gotland.se

Biträdande rektor:
Elisabeth (Lisa) Wanneby
Tfn: 0704 - 47 75 81
E-post: elisabeth.wanneby@gotland.se

Skoladministratör:
Ida Thelin
Tfn: 0498 - 20 48 00
E-post: ida.thelin@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Högbyskolan

Planer och visioner beskriver skolans långsiktiga visioner och hur vi planerar inför nästa läsår för att utveckla elevernas resultat.
 
Högsbyskolan deltar i det nationella skolutvecklingsprojektet PRIO. Läs mer här