Kontakt

Besöksadress:
Jacob Gråbergsplats 6
623 50 Hemse

Postadress:
Jacob Gråbergsplats 6
623 50 Hemse

Telefon
0498 - 20 48 00 Expedition/skoladministratör
070 - 749 35 52 Fritidshemmet

Fax:
0498 - 20 48 88

Rektor
Vicky Lindeborg  
Tfn: 0498 - 20 49 58
E-post: vicky.lindeborg@gotland.se

Biträdande rektor
Elisabeth (Lisa) Wanneby
Tfn: 0704 - 47 75 81
E-post: elisabeth.wanneby@gotland.se

Skoladministratör
Jenny Olsson
Tfn: 0498 - 20 48 00
E-post: jenny.olsson02@gotland.se

Studie- och yrkesvägledare
Elisabeth Andersson
Tfn: 0498 - 20 38 06
E-post: elisabeth.andersson01@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Högbyskolan

För oss är det viktigt att eleverna känner sig trygga under sin skolgång och vi arbetar mycket med värdegrund och stöttar eleverna i sin inlärning. Vi tycker också det är viktigt att eleverna har ett varierat schema där ämnen/lektioner varvas med rast och vila. Det finns ett tydligt rastaktivitetsprogram för barnen på låg- och mellanstadiet och på högstadiet kan ungdomarna aktivera sig i kafeterian eller utomhus. Det finns elevvärdar och personal nära elevernas aktiviteter som tryggar skoldagen.

Pedagogiska satsningar på skolan är ämnesövergripande planeringar där eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper i flera ämnen samtidigt och lärandet får ett större sammanhang. Vi arbetar också med att öka skolnärvaron, en satsning som hela Region Gotland går in i. MVP är ett arbete som bedrivs i åk 7 och åk 8. Det är ett program för att minska kränkningar och våld på skolan och öka tryggheten.

Elever från årskurs 6 i skolområdet reser till Högbyskolan en dag i veckan och går i högstadiets lokaler och läser moderna språk och hem- och konsumentkunskap. Detta stärker tryggheten inför tiden på högstadiet.

Mat och måltider är en central del i våra liv. Bra mat och fysisk aktivitet gör att barnen blir pigga och får lättare att leka och lära. Hem och familj har det grundläggande ansvaret för att främja en hälsosam livsstil med bra matvanor. Skolan har en stor uppgift att tillsammans med hemmet grundlägga en positiv syn på mat och ge bra matvanor hos barnen. Barn och elever får specialkost om det är motiverat av medicinska, kulturella eller etiska skäl.