Kontakt

Besöksadress:
Jacob Gråbergsplats 6
623 50 Hemse

Postadress:
Jacob Gråbergsplats 6
623 50 Hemse

Telefon
0498 - 20 48 00 Expedition/skoladministratör
070 - 749 35 52 Fritidshemmet

Fax:
0498 - 20 48 88

Rektor
Vicky Lindeborg  
Tfn: 0498 - 20 49 58
E-post: vicky.lindeborg@gotland.se

Biträdande rektor
Elisabeth (Lisa) Wanneby
Tfn: 0704 - 47 75 81
E-post: elisabeth.wanneby@gotland.se

Skoladministratör
Jenny Olsson
Tfn: 0498 - 20 48 00
E-post: jenny.olsson02@gotland.se

Studie- och yrkesvägledare
Elisabeth Andersson
Tfn: 0498 - 20 38 06
E-post: elisabeth.andersson01@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Högbyskolan F-9

  • Högbyskolan ligger i Hemse på södra Gotland.
  • Högbyskolan är en grundskola som omfattar förskoleklass, årskurs 1-9 och fritidshem.
  • Skolan har cirka 330 elever och ca 55 i personalgruppen.
  • Skolans upptagningsområde för högstadiet är hela södra Gotland, vilket innebär socknarna: Sundre, Vamlingbo, Hamra, Öja, Fide, Näs, Grötlingbo, Havdhem, Hablingbo, Eke, Alva, Rone, Silte, Fardhem, Levide, Hemse, Burs, När, Lau, Stånga, Garda, Etelhem, Ljugarn, Ardre, Alskog, Lye, Linde, Lojsta och Gerum.
  • Facksalar för praktiskt-estetiska ämnen (bild, hem- och konsumentkunskap, musik och slöjd) och naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi och teknik) finns på skolan.
  • Vår skolgård har stora utrymmen med plats för olika aktiviteter för elever i olika åldrar.
  • Vi använder oss av den fantastiska närmiljön som erbjuder bland annat simhall, idrottshall, ishall och bibliotek. Dessutom är det nära till skogen.
  • På skolan pågår periodiskt underhåll, vilket innebär att skolan blir renoverad i etapper efter hand som budget och verksamhet tillåter. Miljön blir fräsch och i andan av tillgängliga lärmiljöer.