Kontakt

Besöksadress:
Jacob Gråbergsplats 6
623 50 Hemse

Postadress:
Jacob Gråbergsplats 6
623 50 Hemse

Telefon
0498 - 20 48 00 Expedition/skoladministratör
070 - 788 80 29 Förskoleklass och åk 1
070 - 788 79 08 åk 2-3
0498 - 20 47 97 åk 1-6
070 - 788 82 32 åk 7-9
070 - 749 35 52 Fritidshemmet

Fax:
0498 - 20 48 88

Rektor
Vicky Lindeborg  
Tfn: 0498 - 20 49 58
E-post: vicky.lindeborg@gotland.se

Biträdande rektor
Elisabeth (Lisa) Wanneby
Tfn: 0704 - 47 75 81
E-post: elisabeth.wanneby@gotland.se

Skoladministratör
Ida Thelin
Tfn: 0498 - 20 48 00
E-post: ida.thelin@gotland.se

Studie- och yrkesvägledare
Elisabeth Andersson
Tfn: 0498 - 20 38 06
E-post: elisabeth.andersson01@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Högbyskolan F-9

  • Högbyskolan ligger i Hemse på södra Gotland.
  • Skolområde omfattar förskoleklass till årskurs 9 samt fritidshem.
  • Skolans upptagningsområde är hela södra Gotland, vilket innebär socknarna: Sundre, Vamlingbo, Hamra, Öja, Fide, Näs, Grötlingbo, Havdhem, Hablingbo, Eke, Alva, Rone, Silte, Fardhem, Levide, Hemse, Burs, När, Lau, Stånga, Garda, Etelhem, Ljugarn, Ardre, Alskog, Lye, Linde, Lojsta och Gerum.
  • Skolan ingår i skolutvecklingsprojektet PRIO.

 

På Högbyskolan arbetar vi för att ge eleverna trygghet och studiero. Eleverna ska ha tydliga mål och ges förutsättningar för att nå höga resultat på olika sätt. De får lära sig ta ansvar för sina handlingar och sin egen inlärning och vi tycker det är viktigt att eleverna känner tillfredsställelse och glädje i det de gör och i de resultat man uppnår.

Facksalar för praktiskt-estetiska ämnen (bild, hem– och konsumentkunskap, musik och slöjd) och naturorienterade ämnen (biologi, fysik, kemi och teknik) är förutsättningar för att nå goda resultat i ämnen med praktiska och laborativa inslag.

Vår skolgård har stora utrymmen med plats för olika aktiviteter för elever i olika åldrar. Vi tycker också det är viktigt att eleverna har ett varierat schema där ämnen/lektioner varvas med rast och vila.

Vi använder oss av den fantastiska närmiljön som erbjuder bland annat simhall, idrottshall, ishall, bibliotek och en skolskog.

Mat och måltider är en central del i våra liv. Bra mat och fysisk aktivitet gör att barnen blir pigga och får lättare att leka och lära. Hem och familj har det grundläggande ansvaret för att främja en hälsosam livsstil med bra matvanor. Men förskolan och skolan har en stor uppgift att tillsammans med hemmet grundlägga en positiv syn på mat och ge bra matvanor hos barnen. Barn och elever får specialkost om det är motiverat av medicinska, kulturella eller etiska skäl.