Kontakt

Post/besöksadress:
Terra Novaskolan
Buntmakargatan 59
621 53 Visby

Rektor:
Ann-Sofi Lindgren
Tfn: 0498-26 90 77
E-post: ann-sofi.lindgren@gotland.se

Skolexpeditionen:
Mirjam Tally
Tfn: 0498-26 34 09
E-post: mirjam.tally@gotland.se

Sjukanmälan:
Görs via Schoolsoft.
Tfn: 0498-26 34 09 (skolexpedition)

Fritidshemmet
Morgonfritids: Tfn 070-083 20 89
Riddaren: Tfn 070-083 20 97
Rövaren: Tfn 070-083 20 96
Trollet: Tfn 070-083 20 89

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Terra Novaskolans fritidshem

Terra Novas fritidshem är integrerad i skolan och består av tre avdelningar, Riddaren, Rövaren och Trollet. Vi har fritidsverksamhet för barn i åldern 6 - 12 år. Personalen på fritidshemmet samarbetar med skolan. Morgonfritids är förlagt till Trollet.


Vi arbetar aktivt för att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga och känna tillit till personalen. Vi har en daglig kommunikation med samtliga föräldrar och ringer alltid hem om det är något vi undrar över eller behöver prata om. Vi har god kännedom om varje barn, hur de fungerar och vad de behöver. Vår strävan är att varje dag bemöta varje barn utifrån dess förutsättningar.Vi samarbetar över avdelningarna och har ständigt en beredskap för att omorganisera oss om verksamheten så kräver.


Vi är ett fritidshem även om barnen tillhör olika avdelningar. Barnen får gå emellan avdelningarna och leka med kamrater från andra avdelningar. Mellanmålet äts i matsalen. All personal har ett gemensamt ansvar för alla barn på fritidshemmet och alla barn ska känna sig trygga med alla vuxna på fritidshemmet.

Fritidshemmet är öppet under skolans lovdagar. På loven serveras även lunch.
En dag i månaden stänger fritidshemmet kl. 16:00 eftersom alla medarbetare har arbetsplatsträff.
Fritidshemmet har två stängda dagar varje termin då personalen har kompetensutveckling.