Kontakt

Post/besöksadress:
Terra Novaskolan
Buntmakargatan 59
621 53 Visby

Rektor:
Ann-Sofi Lindgren
Tfn: 0498-26 90 77
E-post: ann-sofi.lindgren@gotland.se

Skolexpeditionen:
Mirjam Tally
Tfn: 0498-26 34 09
E-post: mirjam.tally@gotland.se

Sjukanmälan:
Görs via Schoolsoft.
Tfn: 0498-26 34 09 (skolexpedition)

Fritidshemmet
Morgonfritids: Tfn 070-083 20 89
Riddaren: Tfn 070-083 20 97
Rövaren: Tfn 070-083 20 96
Trollet: Tfn 070-083 20 89

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klasserna

Förskoleklassen består av 21 barn
Lärare: Maria Hammarlund och Sanna Stoor

Klass 1 består av 27 barn
Lärare: Jonas Larsson och Ewa Segerdahl

Klass 2 består av 21barn
Lärare: Anita Wickman och Ida Andersson

Klass 3 består av 21 barn.
Lärare: Maria Smedberg och Ida Andersson

I åk F-3 arbetar också Anneli Klevebrant Ronström (spec), Pernilla Nilsson (spec) och Ann Gillerfors (idrott).

Klass 4 består av 27 barn.
Lärare: Daniel Molthon Sundberg och Ulrika Starck

Klass 5  består av 27 barn.
Lärare: Sofia Bandelin Lundstein, Maud Dahlberg och Ulrika Starck

Klass  6 består av 30 barn.
Lärare: Cornelia Jakobsson Evelina Gudinge  

I åk 4-6 arbetar också Anne-Li Ahlby (spec), Pernilla Nilsson (spec) och Ann Gillerfors (idrott).