Kontakt

Avdelningschef
Lena Nordström
Telefon: 0498-26 95 16
E-post: lena.nordstrom@gotland.se

Ansvarar för Amor Ungdomsgård, Bubblans ungdomsgård, Fårösunds Ungdomsgård, Citygården/City sommar, Huggs Ungdomsgård, Kuffs ungdomsgård, Puma Ungdomsgård och Fenix ungkulturhus.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ungdomar på sommarläger

Ungdomsgårdar och ungkulturhus

Vi följer de restriktioner och råd som Folkhälsomyndigheten ger med anledning av pågående coronapandemin. Vår verksamhet har därför anpassats för att hjälpa till att minska smittspridningen. Från och med den 7 januari har ett maxgräns införts på 20 personer per tillfälle och besökare (inklusive fritidsledare) i våra öppna verksamheter. Besök gärna vår online-verksamhet via plattformen Discord.

Ungdomsgårdar, ungkulturhus och uppsökande verksamhet

Vi erbjuder mötesplatser för unga i en drogfri, religiöst- och partipolitiskt obunden miljö för ungdomar oavsett kön, identitet, funktionsvariation eller etnisk bakgrund.

Våra verksamheter syftar till att främja en positiv livsstil genom ett genomtänkt och förberett arbete i mötet med ungdomarna. Vårt huvudsakliga mål är att ge varje ungdom en chans till att må gott.

Varmt välkommen till oss!

Läs mer om verksamhet och aktuella öppettider på respektive ungdomsgårds egen sida.

Om ungdomsavdelningen

Ungdomsavdelningen på Gotland har verksamheter över hela ön, med 7 ungdomsgårdar, ett ungkulturhus och uppsökande verksamhet som har hela ön som arbetsplats. Vi jobbar med ungas fritid och våra verksamheter är gratis, vi kräver inget medlemskap och har generösa öppettider. Våra ungdomsgårdar och uppsökande verksamhet riktar sig till ungdomar från årskurs 7 till 19 år och vårt ungkulturhus har 16-25 år som målgrupp.

Vi  strävar alltid efter att vår personal har en eftergymnasial utbildning, vanligtvis som socialpedagog eller fritidsledare. Vi fortbildar oss regelbundet inom aktuella områden såsom hbtqia+, sex och relationer, psykisk ohälsa och ungdomstrender.

Jobba hos oss? 

Är du intresserad av att jobba som vikarie hos oss på kvällstid? Skriv en kort presentation om dig själv och maila den till ungdom@gotland.se

Våra verksamheter

Verksamheten utgår från våra gårdar men vi samarbetar även med föreningar och andra samhällsaktörer. Vi bedriver verksamhet året runt och med särskilt utformade aktiviteter på skollov. 

Under sommarlovet öppnar vi ungdomsgården City sommar och har massor av aktiviteter som du kan läsa mer om under rubriken Sommarverksamhet.

Våra verksamheter ska erbjuda en meningsfull fritid genom att:

  • skapa goda möten 
  • främja och stärka relationer 
  • ge inspiration och stimulera kreativitet, fantasi och kritiskt tänkande 
  • erbjuda goda aktiviteter som så långt möjligt är kostnadsfria 
  • stödja och vägleda 
  • vara en trygg mötesplats 
  • stärka unga människors identitet 

”Känns tryggt att veta att min tonåring är på en trygg plats med vettiga vuxna och har kul med kompisar.” 

Hitta direkt