Kontakt

Post/besöksadress:
Terra Novaskolan
Buntmakargatan 59
621 53 Visby

Rektor:
Ann-Sofi Lindgren
Tfn: 0498 26 90 77
ann-sofi.lindgren@gotland.se

Skolexpeditionen:
Kristina Forslycke
Tfn: 0498 26 34 09
kristina.forslycke@gotland.se

Sjukanmälan:
Schoolsoft
Tfn: 0498 26 34 09 (skolexpedition)

Fritidshemmet
Morgonfritids: Tfn 070 083 20 89
Riddaren: Tfn 070 083 20 97
Rövaren: Tfn 070 083 20 96
Trollet: Tfn 070 083 20 89

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Terra Novaskolan

Terra Novaskolan byggdes 1987 och var först en F-3 skola. Skolan har sedan byggts ut och är nu en F-6-skola.
Skolan har ca 175 elever från förskoleklass till åk 6. Alla lärare på skolan är behöriga.

Bilfria cykel- och gångvägar ger en trygg väg till och från skolan. Vi har en stor, omväxlande skolgård och skogen alldeles intill oss. Närområdet utnyttjas för naturstudier, promenader och utflykter.

Slöjden är förlagd till Gråboskolan. Eleverna i åk 4 – 6 har även idrotten där.
I åk 6 har eleverna hemkunskap på Södervärnskolan.

Terra Novaskolan tillhör Visbys södra distrikt och skolan tar i första hand emot barn som bor inom skolans upptagningsområde (Terra Nova området). Vi kan även i mån av plats ta emot barn från andra upptagningsområden i de fall gjort ett aktivt skolval till Terra Novaskolan.

Vi har ett visst samarbete med förskolorna Skräddaren, Bryggaren och Glasmästaren och har inskolningar med sexåringarna som valt skolan på våren och överlämningar från personalen där. 

I slutet av åk 6  överlämnar vi  våra elever till Södervärnskolan. Under det sjätte skolåret samarbetar vi med Södervärn för att eleverna ska få en trygg start i åk 7.

Personalen på skolan är indelad i fyra arbetslag: Förskoleklassen, fritidshemmet,  åk 1- 3 och åk 4-6.

Terra Novaskolan har ett eget tillagningskök. Kökspersonalen, Björn söderholm och Anette Sandelin, tillagar skollunchen och salladsbordet.

Barnen och personalen äter tillsammans i två olika matsalar, Stjärnsalen och Månsalen.

Telefonnummer till köket är 26 90 72