Kontakt

Post/besöksadress:
Terra Novaskolan
Buntmakargatan 59
621 53 Visby

Rektor:
Ann-Sofi Lindgren
Tfn: 0498-26 90 77
E-post: ann-sofi.lindgren@gotland.se

Skolexpeditionen:
Mirjam Tally
Tfn: 0498-26 34 09
E-post: mirjam.tally@gotland.se

Sjukanmälan:
Görs via Schoolsoft.
Tfn: 0498-26 34 09 (skolexpedition)

Fritidshemmet
Morgonfritids: Tfn 070-083 20 89
Riddaren: Tfn 070-083 20 97
Rövaren: Tfn 070-083 20 96
Trollet: Tfn 070-083 20 89

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Terra Novaskolan

Terra Novaskolan byggdes 1987 och är en F-6-skola. Skolan har nyligen renoverats och lokalerna är ljusa och fräscha. Vi har cirka 175 elever från förskoleklass till årskurs 6. Andelen behöriga lärare är hög.

Terra Novaskolan tillhör Visbys södra distrikt och tar i första hand emot barn som bor inom skolans upptagningsområde (Terra Nova-området). Vi kan även i mån av plats ta emot barn från andra upptagningsområden om man gjort ett aktivt skolval till Terra Novaskolan.

Bilfria cykel- och gångvägar ger en trygg väg till och från skolan. Vi har en stor, omväxlande skolgård och skogen alldeles intill oss. Närområdet utnyttjas för naturstudier, promenader och utflykter.

Slöjden har eleverna på Gråboskolan och eleverna i årskurs 6 har även idrotten där. I årskurs 6 läser eleverna moderna språk, hemkunskap, bild och musik på Södervärnskolan.

Vi har ett visst samarbete med förskolorna Skräddaren, Bryggaren och Glasmästaren och har inskolningar med sexåringarna som valt skolan på våren och överlämningar från personalen där. 

I slutet av årskurs 6  överlämnar vi  våra elever till Södervärnskolan. Under det sjätte skolåret samarbetar vi med Södervärn för att eleverna ska få en trygg start i årskurs 7.

Personalen på skolan är indelad i tre arbetslag: Förskoleklass-åk 3, åk 4-6 och fritidshemmet.

Terra Novaskolan har ett eget tillagningskök. Björn Söderholm  tillagar skollunchen och salladsbordet. Barnen och personalen äter tillsammans i två olika matsalar, Stjärnsalen och Månsalen.

Telefonnummer till köket är 0498 26 90 72