Kontakt

Beredskapschef
Christer Stoltz
Telefon: 0498-26 32 46
E-post: christer.stoltz@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Signalen "Viktigt meddelande"

När en fara hotar i fred eller krig kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet "Viktigt meddelande".

Utomhussignalen "Viktigt meddelande", VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. För att kontrollera att signalen fungerar så testas den fyra gånger per år.
 

På Gotland finns varningssystemet utbyggt i tätorterna i Visby, Slite och Fårösund, samt på de orter där brandstationer finns.

Signalen provas i Visby, Slite och Fårösund första helgfria måndagen (klockan 15.00) i mars, juni, september och december varje år.

Signalen "Viktigt meddelande":

Ton under 7 sekunder, paus 14 sekunder, ton under 7 sekunder och så vidare under totalt två minuter.