BUN § 57

Utskrivet från: http://www.gotland.se/49980

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-05-12

BUN § 57
Tema: Kairos future - Framtidens skolledare, Gotlands som framgångsrik skolkommun

Kairos Future som är ett internationellt forsknings- och konsultföretag har undersökt hur skolledarrollen kommer att se ut i framtiden, vilka utmaningar skolledare står inför och hur olika intressentgrupper ser på dessa frågor. Även om lärare och skolledare upplever sig kringskurna av regler och begränsade resurser, visar exempel att dessa, och inte minst skolledarna, har nyckelroller för en positiv förändring i skolan. Samtidigt som skolledarna är nyckeln till framtidens skola krävs en omfattande rekrytering inom kommande år.

Kairos Future föredrog sin studie för Barn- och utbildningsnämnden samt för ett antal rektorer. Utifrån dragningen arbetar nämnden och förvaltning vidare med målet att Gotlands ska bli en framgångsrik skolkommun.

Barn- och utbildningsnämndens beslut